Registre presencial del Registre General

Al registre presencial de la Universitat Autònoma de Barcelona es poden presentar documents en suport paper i anotar els escrits de sortida de la Universitat.

A continuació teniu informació sobre el Registre General: la resolució de la creació, el reglament, així com els horaris al punt de registre central del Rectorat i als punts de registre descentralitzats de les facultats.

 


 

IMPORTANT:

La UAB reforça els tràmits telemàtics pel tancament de l'activitat presencial dels seus serveis, d'acord amb les mesures de prevenció de la COVID-19.

REGISTRE ELECTRÒNIC

Les oficines de registre presencial restaran tancades. El servei resta operatiu mitjançant el registre electrònic d'aquesta seu. Per a informació i/o incidències: registre.general@uab.cat