Tràmits i gestions amb certificat digital: certificats reconeguts a la UAB

Un certificat digital és l'equivalent electrònic d'un document d'identitat i s'acostuma a utilitzar per:

  • Autenticar la vostra identitat, per exemple, per fer un tràmit en línia.
  • Signar digitalment un document o un correu electrònics.

 

A la UAB es poden fer els tràmits telemàtics amb els certificats digitals que es detallen a continuació.

Els tràmits d'aquesta seu que requereixen d'un certificat digital estan identificats amb l'etiqueta

Amb certificat digital

 

Si no es disposa d'un d'aquests certificats, es pot fer la sol·licitud als enllaços següents.

Si teniu un d'aquests certificats, es pot comprovar la validesa en qualsevol dels enllaços següents: