Sol·licitud Genèrica

Objecte
Mitjançant aquesta eina es poden formalitzar i presentar sol·licituds de caràcter general adreçades a la UAB, que no disposin d'un formulari específic al Registre Electrònic.

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit amb certificat digital

[Català]  [Castellano [English]

 1. Inseriu el certificat digital  amb el qual voleu signar.
 2. Seleccioneu la sol·licitud desitjada.
 3. Ompliu el formulari i envieu-lo.
 4. Rebreu un justificant de la sol·licitud, que queda automàticament registrada.

Com accedir: Amb certificat digitalAmb certificat digital

 

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit de forma presencial al Registre General

[Català]

 1. Obriu el formulari i ompliu les dades.
 2. Imprimiu el formulari.
 3. Signeu la sol·licitud (en forma manuscrita).
 4. Registreu la sol·licitud en qualsevol de les oficines del Registre de la UAB.

Com accedir: Presencial sense certificat digitalPresencial sense certificat digital

 

Responsable
Oficina d'Assistència en Matèria de Registre


Qui pot demanar el tràmit
Aquest tràmit es pot fer com a:

 • Persona física: la persona sol·licitant actua en nom propi.
 • Persona física en representació autoritzada de tercers: qualsevol persona física o jurídica atorga la representació a una tercera persona, amb certificat digital, perquè pugui dur a terme, en nom de la persona representada, els tràmits i les actuacions a la UAB per als quals se l'ha habilitat en el model d'autorització de representació
 • Persona jurídica: sol·licitud presentada per un representat legal de l'ens.

Nota: el model d'autorització de representació s'ha de signar (de manera manuscrita), escanejar i adjuntar a la sol·licitud, en cas que el tipus de sol·licitant sigui una persona física en representació autoritzada de tercers.
 

Terminis
Tot i que el Registre Electrònic és operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, els terminis de tramitació estan determinats per les dates establertes per al tràmit en qüestió.

A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de sol·licituds o documents en un dia inhàbil s'entén que s'ha efectuat el primer dia hàbil següent.

El Registre Electrònic es regeix per la data i l'hora oficials.

 

Documentació annexa
Els documents que s'adjuntin al tràmit:

 1. S'han de generar sense virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.
 2. S'han de poder visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.
 3. Han de tenir un dels formats següents: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .odf o .odt.

Per tal millorar l'eficiència de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació disponibles, es limita l'extensió dels documents adjunts a un màxim de 4 Mb i es permet adjuntar un màxim de 5 documents.


Manual
Manual del procediment de sol·licitud genèrica