Registre electrònic provisional

L'eina de registre de la Universitat Autònoma de Barcelona està activa i funcionant amb normalitat, i interconnectada amb la resta d'administracions. 

El formulari electrònic (Sol·licitud genèrica) de la Seu Electrònica de la UAB està fora de servei, però podeu presentar els vostres escrits, sol·licituds i documents de manera electrònica des de les següents Seus electròniques: 

Sol·licitud genèrica


Mitjançant aquesta eina es poden formalitzar i presentar escrits, sol·licituds i documents adreçats a la UAB.

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit amb identificació digital al registre electrònic

Fora de servei (mireu les alternatives publicades a l'inici d'aquesta mateixa pàgina)

 1. Seleccioneu la identificació digital amb la qual voleu accedir. 
 2. Ompliu el formulari, adjunteu la documentació i envieu-lo.
 3. Rebreu un justificant de la sol·licitud, que queda automàticament registrada.

Com accedir: Amb certificat digitalAmb identificació digital

 

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit al registre presencial (formulari pdf)

 

 1. Obriu el formulari i ompliu les dades.
 2. Imprimiu el formulari.
 3. Signeu la sol·licitud (en forma manuscrita).
 4. Registreu la sol·licitud en qualsevol de les oficines del registre presencial de la UAB.

Com accedir: Presencial sense certificat digitalPresencial sense identificació digital

 

 


Qui pot demanar el tràmit
Aquest tràmit es pot fer com a:

 • Persona física: la persona sol·licitant actua en nom propi.
 • Persona física en representació autoritzada de tercers: qualsevol persona física o jurídica atorga la representació a una tercera persona, amb certificat digital, perquè pugui dur a terme, en nom de la persona representada, els tràmits i les actuacions a la UAB per als quals se l'ha habilitat en el model d'autorització de representació

Nota: el model d'autorització de representació s'ha de signar (de manera manuscrita), escanejar i adjuntar a la sol·licitud, en cas que el tipus de sol·licitant sigui una persona física en representació autoritzada de tercers.
 

Terminis
Tot i que el Registre Electrònic és operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, els terminis de tramitació estan determinats per les dates establertes per al tràmit en qüestió.

A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de sol·licituds o documents en un dia inhàbil s'entén que s'ha efectuat el primer dia hàbil següent.

El Registre Electrònic es regeix per la data i l'hora oficials.

 

Documentació annexa
Els documents que s'adjuntin al tràmit:

 1. S'han de generar sense virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.
 2. S'han de poder visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.
 3. Han de tenir un dels formats següents: jpg, .jpeg, .odt, .odp, .ods, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tiff, .txt, .xsig, .xml 

Per tal millorar l'eficiència de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació disponibles, es limita l'extensió dels documents adjunts a un màxim de 5 Mb i es permet adjuntar un màxim de 5 documents.