Registre presencial de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre

Al registre presencial de la Universitat Autònoma de Barcelona es poden presentar documents en suport paper i anotar els escrits de sortida de la Universitat.

 

Horari d'atenció: laborables de 9h a 14h

Expedició de certificats digitals IdCAT: és imprescindible que sol·liciteu Cita prèvia.

Presentació d'escrits, sol·licituds i documents, i Compulsa de documents: de 9h a 14h, o bé sol·licitar Cita prèvia.

 


CENTRES

També podeu realitzar els tràmits presencials a la resta d'oficines de registre de la universitat, amb cita prèvia, i segons els horaris d'atenció actuals.

 


 

A continuació teniu informació sobre el Registre General: la resolució de la creació, el reglament, així com els horaris al punt de registre central del Rectorat i als punts de registre descentralitzats al centres (facultats, escoles i unitats docents).