Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Aturada tècnica del Tauler d'Anuncis (eTauler)

A causa de tasques de tipus tècnic, el servei eTauler de l'AOC, que empra aquesta seu electrònica, no estarà disponible entre les 08:00 del dia 23/03/2019 i les 22:00 del dia 24/03/2019.  Més informació: estat dels serveis AOC.

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 20/03/2019 04:32:24