Eleccions Junta de PAS Funcionari
7 de juny de 2018

 

  Informació i consulta del cens

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 26/05/2018 13:27:48