Vés al contingut principal

Butlletí Oficial BOUAB

El Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona és la publicació mensual que recull:

  •     Les disposicions generals i els acords dels òrgans col·legiats d'àmbit general
  •     Les circulars, instruccions i altres resolucions d'àmbit general
  •     Els convenis institucionals signats
  •     Els canvis de nomenclatura de les estructures bàsiques
  •     Les novetats referents a la participació de la UAB en altres centres
  •     Els nomenaments i els cessaments
  •     Les convocatòries i resolucions de places del personal UAB

Últims butlletins publicats

Curs 2022-2023

Butlletins anteriors

A continuació podeu trobar els butlletins anteriors classificats per cursos.